Implantologija - ugradnja implantata

A

Svaki izgubljeni zub treba nadoknaditi. Nedostatak makar jednog zuba vodi nizu promena i problema sa susednim zubima, njihovo pomeranje , naginjanje, otezano čišćenje, lošiju funkciju zvakanja, pa sve do promena u viličnim zglobovima. Nekad je jedini način da se nadoknadi zub bila izrada mosta , koja podrazumeva,,žrtvovanje'' susedna dva zuba.

 

Sada znamo da je idealna zamena za svaki izgubljeni zuba zubni implant.

 

Implanti nam omogućavaju da:

  • Usporimo resorpciju kosti na mestu izvađenog zuba (čuvamo volumen kosti i omogućavamo fiziološki prijenos pritiska žvakanja)
  • Nadoknadimo jedan zub bez brušenja susednih zuba,
  • Veće bezubo polje, umesto parcijalnom protezom , zbrinemo mostom na implantima
  • Da potpuno bezubu vilicu rehabilitujemo protezom na implatima ili polufiksnim radom

 

Najvažniji deo svakako je planiranje i dobra saradnja između specijaliste oralne hirurgije i protetike. Verovatno ćemo vas zamoliti da na pregled dođete sa 3D snimkom na kome precizno vidimo količinu kosti koja je preostala nakon vađenja zuba i na osnovu toga pravimo plan terapije.


Ugradnja implantata se obavlja u lokalnoj ansteziji. Zahvat je potpuno bezbolan, a nakon prolaska anestezije savetuju se blaži analgetici. Ipak, osetljivost je minimalna i retka.


Nakon faze osteointegracije (vezivanja zuba za kost) koja traje 3 do 6 meseci, ponovi se srećete sa hirurgom koji otvara implantate i postavlja kapice za zarastanje (sulcus former). Par nedjelja kasnije dolazite radi otiska i ostalih protetskih procedura i ubrzo dobijate željeni rad na implantima.

Često pacijenti postavljaju pitanja o trajnosti i uspešnosti terapije implantima, pa je važno da znate još neke činjenice.

  • Implanti se proizvode od Titana, metala koji je biokompatibilan, presvucen po površini supstancama koje stimulišu rast ćelija kosti i njihovo vezivanje za površinu implantata. Odbacivanje implantat se javlja jako retko i može biti posledica loše pozicije implantata, loše protetske nadoknade i kontakata sa zubima suprotne vilice ili loše higijene.
  • Studije o trajnosti implantata potrvrđuju da , uz dobru higijenu, impanti treba da Vam traju bar 10 godina,
  • Higijena se mora održavati redovno, pravilno , uz redovne kontrole kod stomatologa. Ovim ćete sprečiti rizik od perimplantitisa (zapaljenje tkiva oko implantata).
  • Postoji veoma mali broj opštih bolesti koje nas sprečavaju da pacijentu ugradimo implante. Često nam prepreku prdstavlja nedovoljna kolišina kosti, ali postoje hirurške procedure kojima se ovaj problem uspešno prevzilazi.