Kompozitne plombe

Vaše stare amalgamske plombe sada možemo zameniti novim nano-hibridnim kompozitnim plombama u boji vašeg zuba!


kompozitne plombeDanašnji materijali izbora su kompoziti i glass-ionomer cementi. Njihova estetska svojstva prate i funkcionalne zahteve koji su pred materijal za zubni ispun stavljene. Takodje, ovi mateijali omogućavaju nam da maksimalno štedimo zubnu supstancu, uklanjajući samo njen karijesom promenjen deo,( što nije bilo moguće sa amalgamima koji su zahtevali nešto drugačiju preparaciju zuba). Kompozitni ispuni zahtevaju skuplje materijale i kompleksniju tehniku izrade od amalgama. Nema dobro i brzo izradjene kompozitne restauracije.


Ipak, kada se odlučujete da promenite veliku amalgamsku plombu, imajte u vidu da je nekad jedino moguće takav zub prekriti krunicom jer često već nedostaje mnogo zubne supatance. Mi ćemo Vas uputiti u moguće opcije .

Najčešća zamerka amalgamskim plombama je estetske prirode, mada nije za zanemariti ni polemike koje se vode oko štetnog dejstva žive. Ipak, kroz mnogo decenija korišćenja , amalgami su spasli milijarde zuba. Sa stanovištva zdravlja zuba, postoje dve glavne zamerke amalgamina. kontrahuju se tokom vremena ,što dovodi do mikoropukotine između zubnog tkiva i ispuna i zato sekundarnog karijesa i to što amalgamski ispun zahteva određenu dubinu kaviteta zuba, što kod plitkih karijesa dovodi do potrebe za žrtvovanjem zdravog zubnog tkiva.


Estetski ispuni ostvaruju drugačiju vezu sa zubom, pa je moguće preparirati zub u skldu sa idejama minimalno invazivne stomatologije - ukolni se samo karijesnom promenjeno tkivo i izmodeluje ispun koji postaje praktično nevidljiv. Današnji zahtevi za estetikom su apsolutno na strani kompozita. I zaista, napredak u tehnologiji je onogućio da njihove osobine budu takve da su stomatologu laki za upotrebu i modelovanje , a dovljno jaki da izdrže sile žvakanja.


Ipak, idealan materijal za ipune još uvek ne postoji, pošto i kompoziti imaju svoje mane, kao sto je mogućnost prebojavanja tokom vremena i stvaranje mikroipukotine, koja, iako manja nego kod amalgama, ipak na mikroskopskom nivou postoji i može vremenom da dovede do sekundarnog karijesa. Takođe, potreba za apsolutno suvim radnim poljem u vlažnoj sredini usne duplje ponekad je veliki problem.