Dr Ana Matković

Dr Ana Matković

doktor stomatologije


Diplomirala 2011. na Stomatološkom fakultetu u Beogradu. U Ordinaciji „Miščević“ zaposlena od 2012. godine.

 

Znanje i veštine iz raznih oblasti stomatologije usavršavala na kursevima i simpozijumima:

 

 • 19. Kongres stomatologa srbije sa međunarodnim učešćem (2017.)
 • Hygiene- Desinfection – Aestetics (2017.)
 • Simpozijum: estetika u ortognatskoj hirurgiji (2017.)
 • Regenerativna dentalna medicina na osnovu matičnih ćelija (2017.)
 • Redizajniranje osmeha (2017.)
 • Savremene stomatološke procedure(2016.)
 • Otisak i privremene nadoknade u implantnoj protetici (2016.)
 • Keramički sistemi u stomatoločkoj praksi (2014.)
 • 19th Congress of the BASS (2014.)
 • Retretman u endodonciji : kojim putevima i postupcima do uspeha (2014.)
 • Rekonstruktivna stomatologija u praksi (2013.)
 • Vrhunska estetika u stomatologiji (2012.)