Dr Ana Anđus

Dr Ana Anđus

specijalista stomatološke protetike

 

Diplomirala 2009. god. na Stomatološkom fakultetu u Beogradu.


Specijalizaciju iz oblasti stomatološke protetike završila je 2017. god. sa odličnom ocenom.


Usavršavala znanje iz oblasti stomatološke protetike, implantologije i bolesti zuba na sledećim kursevima i seminarima:

 

 • Implant akademija (2015. i 2017.)
 • Otisak i privremene nadoknade u implanto protetici(2016.)
 • Retretman u endodonciji : kojim putevima i postupcima do uspeha (2014.)
 • Novine u zbrinjavanju bezubih vilica (2014.)
 • 19th Congress of the BASS (2014.)
 • Protetski vođena implantologija (2013.)
 • Rekonstruktivna stomatologija u preksi (2013.)
 • Laser u svakodnevnoj kliniđkoj upotrebi (2013.)
 • Keramički sistemi u stomatološkoj praksi (2013.)
 • iTOP Basic Seminar i individualni trening oralne profilakse (2012.)
 • Vrhunska estetika u stomatologiji (2012.)
 • Terapijske mogućnosti u zbrinjavanju abradiranih zuba (2011.)
 • ENDO – danas i sutra (2011.)